ระบบบริหารงาน IT

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ บันทึกข้อมูลการทำงาน ประวัติการซ่อมคอมพิวเตอร์ ทะเบียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

บันทึกข้อมูลการทำงาน

บันทึกข้อมูลการทำงาน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ประจำวัน ข้อมูลการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในองค์กร

ระบบทะเบียนอุปกรณ์

ระบบทะเบียนอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล รายละเอียด สถานะ ประวัติการซ่อมบำรุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ ต่อพ่วงภายในองค์กร

รายงานข้อมูลการทำงาน

รายงานข้อมูลการทำงาน สถิติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ รายงานทะเบียนอุปกรณ์ รายงานประวัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ รายงาน ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ฯลฯ